QUIZ WIEDZY PATRIOTYCZNEJ PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA.

25 października 2018r. odbył się w naszym przedszkolu Quiz wiedzy patriotycznej w ramach międzynarodowego projektu PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA . Quiz rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczestniczyły w nim dzieci pięcioletnie-Przyjaciele Świętego Józefa i dzieci sześcioletnie- Perełki Maryi. Z rozwojem dziecka i włączaniem go w życie społeczne wiąże się kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. Celem konkursu było zatem budzenie miłości i przywiązania do ojczyzny, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju wzmacniając jednocześnie więzi międzygrupowe oraz kształtując odporność emocjonalną. Zadania stawiane przedszkolakom rozwijały percepcję słuchową, wzrokową, pamięć, uwagę. Wymagały współdziałania, ale też samodzielnego poszukiwania rozwiązania sytuacji zadaniowej. Aktywizowanie uczestników quizu powodowało ich pełne zaangażowanie w wykonywane czynności. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała pani Agnieszka Kogut. Dzieci znakomicie poradziły sobie z postawionymi zadaniami, wykazując się niesamowitą wiedzą o Polsce. Członkowie poszczególnych grup za trud zmagania się z niełatwymi zadaniami obdarowani zostali słodkimi niespodziankami, upominkami edukacyjnymi oraz dyplomami.

Agnieszka Kogut

20 listopada 2018|