Święty Mikołaj – nasz święty Patron

Każda wspólnota parafialna ma swojego patrona. Nasza parafia ma to szczęście, że obok głównego patrona – św. Wawrzyńca, czcimy jako szczególnych naszych patronów NMP Różańcową oraz św. Mikołaja, którego wspomnienie obchodziliśmy 6 grudnia.

Święty Mikołaj jest bardzo popularnym świętym, szczególnie na Wschodzie. Historia jego życia jest z jednej strony prosta a z drugiej trudna. Prosta, bo realizował to co Jezus przykazał, praktykując miłość bliźniego w konkretnych przejawach życia; trudna zaś, bo nie łatwo przychodzi zrezygnować z siebie i ze stanu swego posiadania, na rzecz drugiego człowieka. Ta trudność dotyczy również nas – współczesnych ludzi, którzy coraz bardziej przesiąkamy pragnieniem posiadania, konsumpcjonizmu a co za tym idzie egoizmem. Ks. Jacek Dżoń, proboszcz z Tyniowic, przybliżył nam w tym dniu postać świętego Mikołaja jako tego, który winien nas wciąż zawstydzać i wciąż demaskując nasz egoizm, mobilizować do czynów miłości i miłosierdzia względem naszych bliźnich.

Tego dnia, swoje patronalne święto obchodzi również Przedszkole Parafialne, które dwa lata temu, za swojego szczególnego patrona obrało właśnie św. Mikołaja. O godz. 10.00 dzieci z przedszkola, ich rodzice, personel rozpoczęli świętowanie od uczestnictwa w Mszy św., by po niech udać się na spotkanie ze św. Mikołajem, który, a jakże, przyszedł z prezentami. Naszą wspólnotę parafialną i przedszkolną zaszczycił swą obecnością burmistrz Radymna pan Mieczysław Piziurny oraz skarbnik miasta, pani Janina Kaczmarz.

(Więcej informacji i zdjęć w zakładce Przedszkole)

12 grudnia 2018|