Wizyta księdza arcybiskupa Adama Szala.

Z okazji wizyty w parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Radymnie dnia 03.10.2018 r. gościł w naszym przedszkolu ksiądz  Arcybiskup Adam Szal, ks. prałat Kazimierz Golenia, ks. proboszcz Grzegorz Kowalczyk , ks proboszcz Kazimierz Piwowar z sąsiedniej parafii, ksiądz Tomasz Ruchała oraz siostry Służebniczki na czele z naszą siostrą dyrektor Magdaleną Rut,  która powitała przybyłych gości i zaprosiła do obejrzenia krótkiej inscenizacji przygotowanej przez przedszkolaki. Dzieci pięknie recytowały wiersze, składały życzenia Księdzu Biskupowi, oraz obdarowały Go upominkiem. Zwracając się do zebranych ze Słowem Bożym ks. Biskup podkreślił, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji oraz miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. Opowiedział też dzieciom piękną bajkę. Spotkanie zakończyło się udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności przedszkolnej.

Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej placówki.

Sylwia Perczyk

20 listopada 2018|