Zajęcia otwarte z języka angielskiego.

W dniu 08.06.2018 r. tj. piątek w grupie 5 latków „Przyjaciele św. Józefa” zorganizowano zajęcia otwarte dla rodziców z języka angielskiego. W tej grupie zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu po 30 min. Celem zajęć było powtórzenie i utrwalenie nazw kolorów: red, green, blue, yellow, white, black oraz cyfr: 1-10; rozumienie i wykonywanie poleceń.

Nasi mali słuchacze uczą się języka angielskiego metodą TPR (reagowanie całym ciałem), audiowizualną (technika polegająca na wykorzystywaniu pomocy technicznych) oraz na podstawie gier i zabaw dostosowanych do wieku ( Action-based Approach ).

Celem zajęć jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Tak więc podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy(czyli słuchanie) i znajomość słownictwa (mówienie).

Zakłada się, że te sprawności staną się następnie bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i na następnych etapach edukacyjnych.

Wraz z rozwijaniem umiejętności językowych program zakłada budowanie motywacji dziecka, bez której jakikolwiek sukces wydaje się niemożliwy.

Motywacja ma ogromny wpływ na aktywność i ukierunkowanie działania, a więc łatwiej i trwalej zapamiętujemy to, co zapamiętać chcemy, co nas interesuje i sprawia nam przyjemność. Na koniec nauczyciel podziękował przybyłym rodzicom , a dzieci za piękną współpracę zostały nagrodzone pieczątkami.

Magdalena Matrypuła

10 lipca 2018|