Plan wizyty duszpasterskiej

Głównie ze względu na wczesny termin ferii, w tym roku odwiedzimy domy części parafian. Drugą część parafii odwiedzimy w przyszłym roku.

2 stycznia 2020 (czwartek) od g. 1500

  1. Żeromskiego, Kochanowskiego 11, Reja, Reymonta

Jeden ksiądz zacznie od domu nr 11 przy ul. Kochanowskiego, a następnie ul. Żeromskiego. Drugi ksiądz pójdzie ul. Reja i Reymonta.

4 stycznia 2020 (sobota) od g. 900

  1. 3 Maja

Księża pójdą dwoma stronami ulicy zaczynając od wiaduktu.

 7 stycznia 2020 (wtorek) od g. 1500

  1. Bema, Piłsudskiego, Okrzei, Strażacka

Jeden ksiądz pójdzie ul. Piłsudskiego, a następnie do bloku przy ul. Okrzei. Drugi ksiądz najpierw pójdzie ul. Bema (od ul. Mickiewicza) i ul. Strażacką.

 8 stycznia 2020 (środa) od g. 1500

  1. Kościuszki, Spisówka, Słoneczna i Grunwaldzka 9

Jeden ksiądz pójdzie od pierwszych numerów ul. Kościuszki i ul. Grunwaldzka nr 9. Drugi ksiądz najpierw pójdzie ul. Spisówka, a później ul. Słoneczną.

9 stycznia 2020 (czwartek) od g. 1500

  1. Słowackiego i Krasińskiego

Jeden ksiądz pójdzie ul. Słowackiego od stacji benzynowej, drugi ksiądz najpierw pójdzie na ul. Krasińskiego, a później ul. Słowackiego od kościoła.

 10 stycznia 2020 (piątek) od g. 1500

  1. Mickiewicza – (budynki nr 5, 7)

Jeden ksiądz pójdzie do mieszkań w bloku nr 5. Drugi ksiądz do mieszkań w budynku nr 7.

 11 stycznia 2019 (sobota) od g. 900

  1. Mickiewicza (domy jednorodzinne) i budynek nr 28.

Księża pójdą dwoma stronami ulicy zaczynając od obwodnicy.

30 grudnia 2019|