Różaniec dla dzieci z Ugandy

Nasze przedszkole bierze czynny udział w różnych akcjach społecznych i zbiórkach charytatywnych. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej! Nie byłyby one możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony rodziców i dzieci. Akcja „Różaniec dla Ugandy” została zainicjowana przez panią Agnieszkę Kozłowską- Piejko z Wacławic. Różance są przeznaczone dla księdza Oscara Ahimbisibwe. Spora część szkół w Ugandzie jest prowadzona przez Kościół. Od trzech lat ksiądz zwraca się z prośbą  o pomoc w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w dewocjonalia. Ksiądz dzieli się też z sąsiednimi placówkami. Co roku przybywają nowe dzieci więc potrzeby są duże. Udało Nam się wspólnie zebrać 426 pięknych różańców:

Przedszkole Parafialne im. św. Mikołaja w Radymnie

Parafianie z Parafii pw. św. Wawrzyńca w Radymnie

Ochronka św. Maksymiliana w Sośnicy

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP p.w Św. Józefa w Tapinie

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Krasiczynie

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Muninie

 

mgr Małgorzata Sobejko

 

11 grudnia 2019|