Wystawa pt.: „Tatusiu kiedy wrócisz”

Tatusiu kiedy wrócisz

12 listopada 2019r  dzieci z dwóch najstarszych grup, wychowawczynie oraz siostra dyrektor udały się do Miejskiego Ośrodka Kultury , aby obejrzeć wystawę pt. „Tatusiu, kiedy wrócisz?” Polskie rodziny w latach II wojny światowej. Pani Dyrektor Dorota Gunia w ciekawy i interesujący sposób opowiedziała o losach polskich rodzin w latach II wojny światowej, na przykładzie relacji między ojcami-jeńcami wojennymi, a ich pozostawionymi w okupowanej Polsce dziećmi i żonami. Ekspozycja przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych przedstawia losy wielu tysięcy polskich rodzin, które – rozdzielone niewolą podczas wojennej zawieruchy – próbowały przetrwać, ratując zrywane odległością i izolacją więzi. Podstawą ekspozycji stała się korespondencja jeniecka .Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia historię niecodziennej korespondencji prowadzonej podczas wojny przez wychowanków przedszkola w Kraśniku z polskimi oficerami w Oflagu VI B Dössel. Druga część ekspozycji skupiona jest na relacjach między ojcami-jeńcami wojennymi a ich bliskimi. W innych pomieszczeniach MOK dzieci oglądały makiety cerkwi , synagogi, ratusza, kościoła św. Wawrzyńca oraz stare fotografie naszego miasta. Przedszkolaki długo opowiadały o swoich wrażeniach.

Wystawa ta była kolejną okazją do kontaktu dzieci ze sztuką oraz formą uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego miasta.

mgr Małgorzata Sobejko

 

 

14 listopada 2019|