BOŻE CIAŁO 2020

Ten rok przyniósł wiele zmian, także w sprawowaniu liturgii Bożego Ciała a w szczególności jeśli chodzi o procesje eucharystyczne. Ostatni czas został naznaczony bardzo mocno tematem epidemii, która wpłynęła na nasze zachowania, lęki, relacje międzyosobowe a także na przeżywanie i praktykowanie wiary.

Przebieg tegorocznej procesji Bożego Ciała został zmieniony. Nie wyruszyliśmy w stronę drugiego kościoła „na górce” tylko szliśmy z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła parafialnego, zatrzymując się przy ołtarzach zbudowanych na placu kościelnym; dzieci nie sypały tym razem kwiatów; wszystko wydawało się skromniejsze. Lecz cześć oddawana Bogu obecnemu w Białej Hostii była i jest taka sama. Cały ten czas epidemii można odczytać jako swego rodzaju katecheza i doświadczenie naszej wiary. Bóg ma prawo nas doświadczać po to by oczyszczać nas samych i naszą wiarę. Tak samo było z narodem wybranym, który idąc przez pustynię do ziemi obiecanej, był doświadczany przez Boga ale nigdy nie zostawiony na pastwę losu. Bóg nad człowiekiem zawsze czuwa! To człowiek rezygnuje z obecności Boga w swoim życiu, to człowiek lekceważy a czasem wręcz bezcześci święto obecność Boga w Najświętszym Sakramencie.

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa trzeba nam szczególnie złożyć Boga dziękczynienie za to, że został z nami w sakramencie ołtarza i za to, że dał nam pokarm, który może zapewnić nam życie wieczne.

12 czerwca 2020|