BOŻE NARODZENIE

W świecie naznaczonym widmem zarazy,
w świecie pełnym nienawiści i wojen,
w świecie pełnym terroryzmu i bestialstwa,
w świecie pełnym egoizmu i prywaty,
w świecie bezdusznym i zachłannym
objawia się Miłość Boża, w Jezusie narodzonym w żłobie, w stajni, wśród biedy i w prostocie, w ubóstwie i w niedostatku.
Bo Słowo Boże po to właśnie stało się ciałem, aby nam przypomnieć kim jesteśmy i jaki jest nasz ostateczny cel. Bo Słowo Boże po to właśnie stało się ciałem i zamieszkało między nami, aby nam uświadomić, że nie zachłanność i nienawiść, że nie egoizm i bestialstwo, nie bogactwo i pycha są siłą człowieka, ale Miłość.
Od zarania dziejów Bóg przychodzi na świat i do człowieka. Od zawsze byli tacy, którzy mimo ubóstwa, przyjmowali Boga i byli tacy, którzy mając niby wszystko, Boga nie wpuszczali do swego życia lub wprost Go wyrzucali dla czegoś lub kogoś. Bóg przychodzi nie po to by człowieka zniewolić ale po to by go uczynić prawdziwie wolnym w Miłości. Przychodzi, żeby człowieka zanurzonego w nędzy tego świata, poranionego grzechem czy choćby przerażonego pandemią, podnieść do godności dziecka Bożego. Bóg przychodzi do człowieka zawsze, bez względu na wszystko; przychodzi, bo KOCHA.

Drodzy parafianie i wszyscy goście – jako duszpasterze tej radymniańskiej parafii, życzymy Wam Bożego pokoju i umocnienia w wierze, która przeżywana w miłości jest w stanie  pokonać wszelkie przeciwności i światową małość.

Niech przychodzący Chrystus błogosławi Wam oraz Waszym Rodzinom, niech napełnia Was swymi darami, dzięki którym będziecie mogli przynosić owoce Ducha.

Błogosławionych i pełnych pokoju świąt Wam życzymy. Szczęść Boże.

25 grudnia 2020|