KONKURS PLASTYCZNY TROSKA O WSPÓLNY DOM- EDUKACJA EKOLOGICZNA W PARAFII” „Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię…” „Zabawka dla Franciszka”

KONKURS PLASTYCZNY

TROSKA O WSPÓLNY DOM- EDUKACJA EKOLOGICZNA W PARAFII”

„Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię…”

„Zabawka dla Franciszka”

Dnia 18 grudnia 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Zabawka dla Franciszka””, zorganizowany przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca  Pana Jezusa.

Celem konkursu było wdrażanie do proekologicznych zachowań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci. Na konkurs wpłynęło 19 prac dzieci z naszego przedszkola. Każda praca miała w sobie coś oryginalnego.

Zabawki wykonane były  w formie pracy przestrzennej z wykorzystaniem materiałów naturalnych, surowców wtórnych, związane z ochroną środowiska i segregacją odpadów. Prace oddane przez dzieci były wykonane na wysokim poziomie, wyrażały w bardzo atrakcyjny sposób ich pomysły i charakteryzowały się różnorodnością technik.

W środę 18 grudnia dzieci z dwóch starszych grup zostały zaproszone do Świetlicy Parafialnej na rozdanie nagród i piękne przedstawienie o życiu św. Franciszka „Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię…”.Spektakl łączył ze sobą zarówno elementy teatralne , jak również lekcji przyrody, przygotowany z myślą o najmłodszych widzach. Dzieci przyglądały się z jakim zachwytem  św. Franciszek odbierał świat, i jego wdzięczność za każde, najmniejsze nawet stworzenie. Podkreślał, że wiara, radość życia, chęć niesienia pomocy i dzielenia się swoim szczęściem, to cechy które warto rozwijać. Całość wystąpienia przedstawiono w sposób humorystyczny, umożliwiający uczestnikom naukę poprzez zabawę. Po zakończeniu przedstawienia ks. dziekan Kazimierz Piwowar  wręczył nagród i dyplomy dzieciom biorącym udział konkursie. Korzystając z okazji, że na widowni było wielu zaproszonych gości przedszkolaki złożyły również świąteczne życzenia i wręczyły piękne stroiki: ks. dziekanowi Kazimierzowi Piwowarowi, pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego Małgorzacie Trojnar, panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Pawłowi Kaliszowi oraz Kierownikowi ŚDS Tomaszowi Kurowskiemu.

mgr Małgorzata Sobejko

6 stycznia 2020|