KONKURS !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator

Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Cele

 1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 2. Popularyzacja ciekawych form spędzania czasu wolnego w domu.
 3. Promowanie młodych talentów.
 4. Popularyzacja hasła #zostańwdomu.

III. Tematyka

Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, na której autor przedstawi swój sposób na kreatywne spędzanie czasu w domu podczas trwania stanu epidemii. Format pracy A4, technika dowolna.

 1. Zasady konkursu
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i z Radymna.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria – dzieci w wieku 3-4 lat,

– II kategoria – dzieci w wieku 5-6 lat,

 1. Każdy uczestnik może wysłać 1 zgłoszenie.
 2. Nadesłane prace powinny nawiązywać do tematu konkursu – pokazywać ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu.               Zgłoszenie udziału w konkursie
 1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać poprzez:

– przesłanie zdjęcia swojej pracy w formie elektronicznej na adres  m.rokita@stat.gov.pl.

Wysyłane zdjęcia należy nazywać wg wzoru: kategoria wiekowa (I-II)_nazwisko i imię uczestnika, nazwa przedszkola.

 1. Prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością organizatora konkursu. Zgłoszenie swojej pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

– udział w Konkursie,

– postanowienia regulaminu Konkursu,

– przetwarzanie danych osobowych,

– wykorzystanie wykonanych zdjęć w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu promocji Konkursu i popularyzacji idei spisu powszechnego.

 1. Przyjmowanie prac do konkursu trwa do 30 kwietnia 2020 r.
 1. Ocena prac
 1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie https://rzeszow.stat.gov.pl/spis-probny/        nie później niż 13 maja 2020 r..
 2. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

19 kwietnia 2020|