Obecność w kościele w czasie epidemii

Od czwartku, tj. 16 kwietnia 2020 r., obowiązują nowe zalecenia związane z epidemią. Jednym z nich jest obowiązkowe zakrywanie nosa i ust (noszenie maseczek). Zarządzenie to obowiązuje także wewnątrz kościoła! Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do tego wymogu i nie narażanie się na niepotrzebne konsekwencje. Od 20 kwietnia, w świątyniach może przebywać 1 osoba na 15 m.kw. W przypadku naszego kościoła będzie to 55 osób. Należy zachować wówczas odpowiedni odstęp pomiędzy osobami. Komunia św., do odwołania, będzie udzielana na rękę.

W naszym kościele msza wieczorna w soboty jest mszą z liturgią niedzielną (odmawia się: Chwała na wysokości; Wierzę w Boga; głoszona będzie niedzielna homilia itd.). Ci, którzy w niej uczestniczą, spełniają obowiązek uczestnictwa w mszy niedzielnej.

Przypominamy, że dyspensa od obowiązku „chodzenia do kościoła w niedziele i święta” nie oznacza „zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii”.

19 kwietnia 2020|