Październik – miesiąc różańca

Tradycją jest, że w pierwszą niedzielę miesiąca obchodzimy w naszej parafii święto patronalne NMP Różańcowej. W tym roku, naznaczonym przez pandemię pewnym lękiem, trzeba nam na nowo odkrywać obecność Maryi, która kocha swoje dzieci, tak jak kocha Jezusa. Wyrazem niezmiennej miłości Maryi, są Jej liczne objawienia, o czym w homilii przypomniał nam ks. Tomasz Ruchała – tegoroczny kaznodzieja. Jednym z wezwań kierowanych do ludzi ze strony Maryi było wezwanie do odmawiania różańca, z którym Maryja wielokrotnie się ukazywała.

Odpowiedzią naszą winna być szczególna gorliwość w modlitwie także różańcowej oraz nasza troska o to by młode pokolenie pokochało różaniec.

Przejawem tej troski było uroczyste przekazanie różańców dzieciom, które przygotowują się do I Komunii św.. Miało to miejsce w drugą niedzielę miesiąca października.

 

12 października 2020|