Święto Niepodległości

Obecny rok nie szczędzi nam lęków i niepewności. Jednak pewne sprawy pozostają niezmienne. Należy do nich choćby pamięć o tych, którzy złożyli ofiarę ze swego życia na ołtarzu Ojczyzny. My, współcześnie żyjący winniśmy im pamięć, bo to stanowi również o naszej tożsamości jako Polaków. Zadaniem jakie stawia przed nami obecny czas jest z pewnością szukanie tego co łączy nas a nie dzieli.

Znakomitym przejawem jedności może być i powinna być modlitwa. Dlatego przeżywając kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, polećmy naszą Ojczyznę opiece Maryi – Królowej Polski.

Maryjo, Ciebie Królową Polski nazywamy i za Twoją przyczyną dziś naszą Ojczyznę Bogu polecamy. O zmiłowanie i chwałę nieba prosimy dla tych wszystkich sióstr i braci naszych, którzy na ołtarzu Ojczyzny, życie swoje złożyli by każdy z nas dzisiaj wolnością mógł się cieszyć. Miesiąc listopad zwraca naszą pamięć ku tym co w drodze do wieczności nas wyprzedzili.

Ci, którzy odeszli do wieczności i my, co jeszcze w doczesności jesteśmy, Polskę w sercach nosimy. Jest ona przedmiotem naszej troski, naszych lęków i treścią naszej modlitwy, którą dzisiaj szczególnie do Boga, za przyczyną Maryi, zanosimy. Matko Boga i nasza. Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, które w swych niewymiernych skutkach ciąży nad naszą współczesnością, choćby przez zło epidemii i zło moralne. Z Tobą Maryjo i przez Ciebie do Boga dzisiaj wołamy:

Od głodu i wojny — wybaw nas Panie!

Od zagrażającej nam epidemii, — wybaw nas Panie!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, — wybaw nas Panie!
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego, — wybaw nas Panie!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, — wybaw nas Panie!
Od deptania Bożych przykazań i prawdy o Bogu w sercach ludzkich, — wybaw nas Panie!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu.— wybaw nas Panie!

Maryjo, Matko Chrystusa, razem z Tobą wołamy dziś do Boga o zmiłowanie się nad narodem naszym. Niech objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Bożym i Twoim Niepokalanym Maryjo, odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

My, synowie i córki polskiej ziemi stajemy dzisiaj w świątyni by do Boga wołać z wielką pokorą ale i ufnością o Jego wejrzenie na Ojczyznę naszą. A czynimy to słowami ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

13 listopada 2020|