Ważne informacje!!!

Aktualności:

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w PRZEDSZKOLU

zgodnie z decyzją MEN zostały zawieszone do 10 kwietnia włącznie.

23 marca 2020|