ŻYCZENIA WIELKANOCNE

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Przychodzi czas kiedy ten okrzyk staje się spełnieniem nadziei człowieka na coś czego sam nie jest w stanie osiągnąć. Chrystus przeszedł straszną drogę odosobnienia, zdrady i umierania; to była Jego Droga Krzyżowa. O ile zatrzymując się tylko na okrucieństwie tej drogi można stracić nadzieję na sens życia, o tyle spoglądając na pusty grób Jezusa, który powstał z martwych, możemy mieć pewność płynącą z wiary, że po tym co jest krzyżową drogą, przychodzi poranek zmartwychwstania.

Przyszło nam w tym roku stanąć na niezrozumiałej dla nas drodze zagrożenia życia, odosobnienia, niepewności, dziwnego lęku a także niemożności korzystania z sakramentów tak jak to czyniliśmy do tej pory. Głód, dla znakomitej większości ludzi, stał się pojęciem obcym a stan konsumpcyjnego „przejedzenia” stał się przekleństwem naszych czasów.

Może przyszedł czas, żeby poczuć prawdziwy głód, pragnienie tego co ma prawdziwą wartość i to nie tylko doczesną ale przede wszystkim wieczną a w tym przede wszystkim prawdziwy głód Eucharystii.

Życzymy obfitości Chrystusowego pokoju, umocnienia Waszej nadziei i wiary w Chrystusa, który pokonał śmierć. Niech doświadczenie tych dni pogłębi miłość oraz wzmocni Wasze wspólnoty rodzinne, religijne i naszą wspólnotę narodową. Ten szczególny czas wielkanocny niech będzie dla wszystkim źródłem pociechy i duchowego odrodzenia a cisza pustego grobu niech napełnia serca Bożym światłem i pokojem.

Życzymy błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego –

Ks. Grzegorz Kowalczyk – proboszcz

Ks. Tomasz Ruchała – wikariusz

11 kwietnia 2020|