1. Krzyż i akolici                             –        ministranci
 2. Ministranci
 3. Poduszkami – symbolami          –        dzieci
 4. Figura św. Wawrzyńca          –        Róża św. Stanisława Kostki
 5. Figurka Dzieciątka Jezus          –        ministranci
 6. Figura Matki Bożej Fatimskiej –        młodzież (dziewczęta)
 7. Feretron (obraz) Matki Bożej –        młodzież (dziewczęta)
 8. Sztandar („Pamiątka chrztu Polski – Pod Twoją obronę”) – Akcja Katolicka
 9. Sztandar Matki Bożej Kalwaryjskiej (mały) – Róża św. Rity
 10. Sztandar Serca Jezusa –        Róża św. Anny (pani Tancer)
 11. Sztandar ministrancki –        ministranci
 12. Sztandar św. Stanisława Kostki –        Róża męska
 13. Sztandar Matki Bożej – Anioł Stróż –        Róża św. Wawrzyńca (Róża pani Szylar)
 14. Sztandar Matki Bożej – św. Floriana –        strażacy
 15. Dzieci z dzwonkami z rodzicami (dzieci w dwóch rzędach; rodzice przy dzieciach po zewnętrznej stronie)
 16. Dziewczynki sypiące kwiaty (w dwóch rzędach)
 17. Kapłani
 18. Turyferariusz i nawikulariusz –        ministranci z kadzidłem
 19. Baldachim –        panowie z Rady Parafialnej
 20. Za Najświętszym Sakramentem –        wierni

 

Proszę, by w dni poprzedzające Uroczystość Bożego Ciała, w porozumieniu z księdzem, przygotować sobie figurki, feretrony, obrazy, chorągwie.

Po zakończeniu procesji proszę wszystkie figurki, feretrony, sztandary; zanieść na tył kościoła NSPJ i złożyć na przygotowany samochód.

3 maja – jeden dzień, a dwa wielkie święta dla narodu Polskiego i Kościoła. W tym samym czasie obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz święto Konstytucji 3 maja.

W ten wyjątkowy, słoneczny, majowy dzień w naszym kościele parafialnym o godz. 17:00 została odprawiona Msza Święta połączona z obchodami patriotycznymi na pobliskim rynku. W Eucharystii wzięły udział ważne dla naszego regionu osobowości wraz z 14 Dywizją Artylerii Samobieżnej z Jarosławia. Razem z ks. Proboszczem Grzegorzem Kowalczykiem i wikariuszem Tomaszem Ruchałą Mszę koncelebrował kapelan garnizonu Jarosław ks. ppor. Grzegorz Lach. Podczas homilii wygłoszonej przez naszego księdza wikariusza mogliśmy usłyszeć o stałym połączeniu historii Polski z chrześcijaństwem, a szczególnie z kultem Matki Bożej, który nierozerwalnie wiąże się z dramatycznymi dziejami kraju nad Wisłą. Na koniec odmówiliśmy modlitwę za ojczyznę ks. Piotra Skargi i po błogosławieństwie wspólnie z wojskiem ruszyliśmy w wzniosłym pochodzie pod pomnik 1000-lecia chrztu Polski, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii.

 

 

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KSIĘDZA PIOTRA SKARGI

 

Boże, Rządco i Panie narodów,  z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,  a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,  błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,  chwałę przynosiła Imieniowi Twemu  a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,  spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom  i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,  byśmy jej i ludowi Twemu,  swoich pożytków zapomniawszy,  mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,  rządy kraju naszego sprawujące,  by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym  mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen