Duszpasterze

ks. Grzegorz Kowalczyk – proboszcz

ks. Tomasz Ruchała – wikariusz

ks. prał. Kazimierz Golenia – emeryt