TRIDUUM PASCHALNE

Propozycje przeżywania w gronie rodziny TRIDUUM PASCHALNEGO

 Wielki Czwartek

 W domu możemy zrobić samemu/z całą rodziną medytację o chlebie.

– bochenek chleba  połóż na obrusie/serwecie na środku stołu – zapal świeczkę

– zbierz  wszystkich domowników

– odnieść do Eucharystii – Chleb na życie wieczne – danej nam przez Pana Jezusa

– na koniec spożyć go wspólnie… sam chleb, poczuć go w dłoniach, powąchać, w ustach potrzymać…

Pieśń „Chlebie najcichszy” https://www.youtube.com/watch?v=YCZ2JWsnvww

Pieśń „Witaj Pokarmie” https://www.youtube.com/watch?v=DgwdukQ3Uvs

Następnie wspólnie uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Czwartku transmitowanej                     na żywo w telewizji lub radiu .

Podczas wieczornej modlitwy osobistej/rodzinnej niech wybrzmi dziękczynienie za dar kapłaństwa i za kapłanów, których Bóg postawił na naszej drodze – za tych, co chrzcili, co uczyli wiary na wielu poziomach, co spowiadali, co błogosławili małżeństwo, co nieśli sakrament chorych…

Jedna z najbardziej znanych pieśni eucharystycznych też pomocą służyć może – „Zbliżam się w pokorze” https://www.youtube.com/watch?v=r2dWyZMjUuo

 

 Wielki Piątek   

Cały dzień na to, by odprawić drogę krzyżową lub odśpiewać Gorzkie Żale.

W ramach liturgii Męki Pańskiej jest wielka modlitwa powszechna.

Zapraszamy, by o 15.00 zebrać się razem przy stole, na którym jest zasłonięty krzyż                                i pomodlić się w intencjach podanych w czasie liturgii Męki Pańskiej

(niech członkowie rodzin przygotują poszczególne wezwania – nie wyłączajmy tych najmniejszych)

 1. za Kościół Święty
 2. za papieża Franciszka
 3. za wszystkie stany Kościoła: biskupa Jana, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny
 4. za katechumenów
 5. o jedność chrześcijan
 6. za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu
 7. za niewierzących w Chrystusa
 8. za niewierzących w Boga
 9. za rządzących państwami
 10. o ustanie epidemii
 11. za strapionych i cierpiących, aby Ojciec oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem.

Zakończyć całość koronką do miłosierdzia Bożego.

https://www.youtube.com/watch?v=ot8NhNES0EQ

Uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Piątku transmitowanej na żywo przez radio lub telewizję

Wieczorem zrobić osobistą/rodziną adorację Krzyża – postawić Krzyż w centralnym miejscu w naszym domu , przeczytać ewangelię o męce i śmierci Pana Jezusa a następnie  podchodzić do Krzyża ,uklęknąć i schylić głowę by oddać cześć i szacunek Krzyżowi .

W trakcie skorzystać z pieśni pasyjnych, których tyle mamy i znamy. https://www.youtube.com/watch?v=H_QSpyIauLc

 

 Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

To szczególny dzień ciszy – zapraszamy, na ile to możliwe, by mniej mówić, ale i mniej słuchać radia, telewizji itp.

W modlitwie porannej wspomnieć Zmarłych, którzy odeszli w nadziei zmartwychwstania…

W czasie Wigilii Paschalnej jest obfita lektura Bożego słowa, dlatego w ciągu dnia podjąć można niektóre jej elementy:

– czytanie o stworzeniu świata (Rdz 1): zobaczyć i ucieszyć się tym, co Bóg daje…to, co istotne wystarcza…

– czytanie o przejściu przez Morze Czerwone (Wj 14, 15 – 15, 1) – podziękować za łaskę chrztu św.

– czytanie o słowie Bożym (Iz 55, 1-11) – podziękować za dar tego słowa, za Biblię

Uczestniczyć w Liturgii Wigilii Paschalnej transmitowanej na żywo przez radio                       lub telewizję

Na wieczornej modlitwie zapalić świecę wielkanocną (zwykła świeca przyozdobiona po domowemu) i odmówić/odsłuchać

– Exultet: https://www.youtube.com/watch?v=XwGqXKeAM5I

– psalm: Ps 118(117)

 

Niedziela Zmartwychwstania                                      

Rano przygotować wspólnie śniadanie wielkanocne – biały obrus, świeca wielkanocna, potrawy…

Zebrać się razem – niech modlitwę poprowadzi ojciec rodziny, lub ktoś inny – fragment ewangelii o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa (J 20,1-9) – podziękować za ten dar, za dar domowego kościoła, który tworzymy

Odmówić modlitwę błogosławieństwa stołu wielkanocnego:

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (1 Tes 5, 16-18)

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Uczestniczyć w Liturgii Mszy Zmartwychwstania Pańskiego transmitowana na żywo w radiu lub telewizji

Na wieczornej modlitwie zapalić świecę wielkanocną odmówić lub zaśpiewać sekwencję wielkanocną:

https://www.youtube.com/watch?v=m_On1ni8rqQ

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

(powyższe propozycje przeżywania TRIDUUM PASCHALNEGO przygotowała s. Magdalena – dyrektor Parafialnego Przedszkola im. św. Mikołaja w Radymnie)