Akcja Katolicka w naszej parafii

Akcja Katolicka w naszej parafii istnieje od 20 lat.

W sierpniu ubiegłego roku, po podziale Radymna na dwie odrębne parafie, członkowie należący terytorialnie do parafii św. Wawrzyńca, tworzą Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Jest nas 5 stałych członków i 7 kandydatów, którzy wyrazili chęć przygotowania się do pracy w Akcji Katolickiej.

Włączamy się w organizację większych uroczystości parafialnych, obejmujemy opieką biedne rodziny, organizując zbiórkę żywności przed świętami wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, wysyłamy prasę katolicką na misje.

Od dwudziestu lat w okresie Wielkiego Postu przygotowujemy nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami miasta. W tym roku odbędzie się ono 11 marca. Pójdziemy ulicami: Chopina, Kościuszki i Grunwaldzką.

Akcja Katolicka współpracuje z grupami działającymi przy naszej parafii, organizując: dzień chorego, odpusty parafialne, Mszę dziękczynną za zbiory i inne.

Dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza Grzegorza Kowalczyka i jego pomocy, działamy na wielu płaszczyznach. To Bóg powołał nas do pracy w Akcji Katolickiej i stawia na naszej drodze nowe cele i zadania. Wiara domaga się działania. Praca dla Boga i ludzi przynosi radość. Dziękujemy Panu Bogu za dar wiary i za możliwość świadomego i odpowiedzialnego włączania się w ewangelizację.

Bądźmy świadkami Chrystusa!

Święty Andrzeju Bobolo, oddany Bogu i ludziom – patronie Akcji Katolickiej – módl się za nami.

Daniela Suchy

prezes POAK

15 lutego 2016|