Błogosławiony Pier Giorgo Frassati

21 lipca br., do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, przybyły relikwie błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego. Był to jeden z patronów ŚDM; to jednocześnie patron Akcji Katolickiej, dlatego też nasza obecność na tym nabożeństwie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. abp. Adam Szal, w asyście wielu kapłanów. Ks. abp w homilii powiedział: „Jesteśmy wezwani do świętości a świętość jest dla każdego. To wiara prowadzi do dzieł miłosierdzia. mamy ponieść się natchnieniom naszej wiary”. Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati zmarł mając 24 lata; beatyfikował go Jan Paweł II 20 maj 1990 roku, nazywając go człowiekiem ośmiu błogosławieństw. W pewnym okresie swego życia zafascynował się Jezusem. Centrum jego życia to Eucharystia. W komunii św. codziennie przyjmowanej odkrywał osobiste relacje z Bogiem. Wybór życia z Chrystusem to życie całkowicie wypełnione miłosierną posługą najbiedniejszym. Cenimy go za to, że pokazał jak można pogodzić wiarę z życiem. Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej wraz z pocztem sztandarowym, modlili się przy relikwiach błogosławionego. Po Mszy św. odbyło się spotkanie prezesów AK Archiprezbiteratu Jarosław w parafii Matki Bożej Królowej Polski. Pani Anna Bałat omówiła szczegółowo Bezalkoholowy Rodzinny Festyn , organizowany przez Akcję Katolicką Archiprezbiteratu Jarosław.

Festyn odbył się 7 sierpnia w Wielkich Oczach. Początkiem była modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz Msza św. Potem, na stadionie miała miejsce część artystyczna. To był czas wspólnej modlitwy  i miłego spędzania czasu w gronie przyjaciół.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Daniela Suchy – prezes AK parafii św. Wawrzyńca w Radymnie

8 sierpnia 2016|