Msza św. za Ojczyznę

3 maja łączy w sobie dwa wyjątkowe święta: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz święto państwowe Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Ten dzień to szczególny czas modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i dziękowania Bogu Ojca oraz Matce Najświętszej, Królowej Polski, za jej niepodległość. W naszej wspólnocie parafialnej modliliśmy się za Polskę w czasie popołudniowej Mszy św. sprawowanej przez ks. dziekana Kazimierza Piwowara oraz ks. proboszcza Grzegorza Kowalczyka. Oprócz parafian we Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, szkół oraz różnych instytucji działających w Radymnie. Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność pocztu sztandarowego i żołnierzy Wojska Polskiego z Jarosławia.

3 maja 2019|