41 Przemyska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy

Całe życie człowieka jest pielgrzymowaniem i „niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu” (św. Augustyn). Ten „duchowy niepokój” poczuła w sercu spora grupa ludzi, którzy 4 lipca 2021 r. o godz. 7.00 zgromadzili się przy ołtarzu kościoła parafialnego  pw. św. Wawrzyńca w Radymnie by najpierw wziąć udział w eucharystii a potem by wspólnie wyruszyć na pielgrzymi szlak do Częstochowy, do tronu Jasnogórskiej Pani – Maryi. Uroczystej mszy przewodniczył ks. abp Adam Szal, który wygłosił homilię, stawiając patrona grupy, św. Józefa Sebastiana Pelczara, jako wzorzec cnót i postępowania. Spora grupa pątników, razem z księdzem arcybiskupem, innymi kapłanami a także z siostrami zakonnymi, wyruszyła w pierwszy etap tegorocznego pielgrzymowania, który wiódł z Radymna do Pruchnika.

Minione dwa lata naznaczone były mocno pandemią, która wkradła się w ludzkie ciała ale i też w ludzkie umysły i serca, a te odczuły pewne zniewolenie i pewną niemoc wobec niepewnego jutra. Teraz, gdy choroba zelżała a serca chcą wyrwać się z zamknięcia, duch zaczął tęsknić za wolnością a tę najpełniej wyrazić można w oddaniu się Bogu, w wędrowaniu do Niego. Bóg jest MIŁOŚCIĄ, a to jest znakiem prawdziwej wolności.

Kto wędrował po ziemskich drogach, to wie, jak ważne są znaki, które wskazują właściwy kierunek. Szczególnym znakiem, drogowskazem w pielgrzymowaniu człowieka do Boga jest Maryja. To ona kiedyś i dzisiaj również, wskazuje na swojego Syna – Jezusa i wciąż z miłością mówi nam: „zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn”.

Iść na pielgrzymkę, to uczyć się podążać we właściwym kierunku, nawet a może szczególnie wtedy gdy pojawią się przeciwności.

W drodze do Jasnogórskiej Pani przewodzi ks. Tomasz Smoter – wikariusz parafii św. Wawrzyńca w Radymnie.

5 lipca 2021|