Odpust parafialny

10 sierpnia dla naszej parafii to szczególny dzień, w którym gromadzimy się we wspólnocie wierzących, w świątyni by oddać cześć naszemu patronowi – św. Wawrzyńcowi. Niestety pewno minęły czasy kiedy mieszkańcy tłumnie gromadzili się w świątyni parafialnej by dziękować świętemu patronowi za opiekę i równocześnie prosić Go by czuwał nad naszą parafią, naszymi rodzinami w czasie, który nadchodzi.

Stosunkowo niewielka frekwencja parafian na głównym odpuście parafialnym, coraz dobitniej pokazuje, że współczesny człowiek postanowił budować szczęście na tym świecie bez Boga a co za tym idzie bez wyższych wartości. Ale Bogu dzięki jest też grono wierzących, którzy nie wyobrażają sobie życia bez Boga; którzy Boga i Jego sprawy starają się stawiać na pierwszym miejscu.

O drodze wiodącej do prawdziwego szczęścia, bez miraży tego świata, mówił w homilii odpustowej kaznodzieja – ks. Michał Stachyrak. Namalował słowami przed nami obrazy ludzi, którzy szczęścia szukają w tym świecie, pomijając w tym szukaniu Boga i drogę Jego przykazań. O dziwo, w konsekwencji wielu z tych ludzi szczęścia nie znajduja. Wręcz przeciwnie, dochodząc często do ściany absurdu i bezsilności, i nie mając żadnej ostoi życiowej w Bogu, bo Go odrzucili, popadają w rozpacz.

Poprzez wszystkie wieki chrześcijaństwa tylu świętych a w tym nasz patron – św. Wawrzyniec, pokazali, że najpełniejszym bogactwem i najpewniejszą drogą do szczęścia i to wiecznego jest tylko i wyłącznie wierność Bogu. Nawet pomimo przeciwności, nawet pomimo cierpienia, którego nie oszczędzono także naszemu wielkiemu patronowi.

Przed nami wielkie zadanie: uczyć młode pokolenie, zagubione w bezbożnej rzyczywistości tego świata, drogi świętości, drogi wierności Bożemu prawu.

  

17 sierpnia 2021|