Wizyta Św. Mikołaja w naszym Przedszkolu, oraz Święto Patronalne Świętego Mikołaja Biskupa- Odpust Parafialny

6 grudnia jest uroczystym dniem w naszym przedszkolu  ponieważ  obchodzimy

Święto Patrona parafii i naszego przedszkola Świętego Mikołaja.

Tego dnia o godzinie 1100zgromadziliśmy się w kościele na Mszy świętej jako społeczność przedszkolna, aby wyrazić Bogu wdzięczność za tak zacnego patrona i prosić o jego wstawiennictwo za nami .Słowo Boże skierował do nas Ks.Piotr Krzysik wikariusz z parafii Stubno . Przybliżył nam postać św. Mikołaja i zachęcił do jego  naśladowania. O godz. 17.00, parafianie uczestniczyli w mszy św. a po niej w modlitwach przy ołtarzu św. Mikołaja. W ten sposób oddaliśmy cześć patronowi naszej parafii. Wieczornej modlitwie przewodniczył również ks. Piotr Krzysik.

W tym dniu, w naszym przedszkolu, św. Mikołaj obdarował wszystkich prezentami,na które dzieci długo oczekiwały. Było wiele radości i uśmiechu .Wizyta świętego Mikołaja na długo pozostanie w pamięci dzieci .

                    Każdy może być darem dla drugiego człowieka

mgr Sylwia Perczyk

8 grudnia 2021|