I KOMUNIA ŚWIĘTA – BOŻE CIAŁO

Chociaż eucharystia to rzeczywista obecność Jezusa ukrytego pod postacią chleba, to szczególnie my dorośli, za bardzo do tego faktu przywykliśmy. Może i dla wielu ten eucharystyczny cud spowszedniał. Dlatego trzeba nam spojrzeć na dzieci pierwszokomunijne , na ich radość a wręcz entuzjazm, związany z uroczystością I Komunii świętej. Taką radość ze spotkania z Chrystusem w eucharystii powinien przeżywać każdy z nas i to zawsze gdy przyjmujemy Komunię świętą. Od dzieci też można a nawet trzeba się uczyć; choćby autentycznej radości ze spotkania z Jezusem.

Minął już miesiąc od I Komunii w naszej parafii by wydarzenie to miało miejsce 16 maja. Dzieci przeżywały z wielkim przejęciem swój „Biały Tydzień”, potem razem z rodzicami i z księdzem katechetą pojechały na pielgrzymkę do Częstochowy, by w końcu w uroczystość Bożego Ciała i w jej oktawie, w białych, komunijnych strojach, dalej towarzyszyć Jezusowi.

W nocy z 20 na 21 maja o godzinie 24:00 rozpoczęła się pielgrzymka zorganizowana przez naszego Wikarego ks. Tomasza do Częstochowy dla dzieci I komunijnych i ich rodziców. Wydarzenie to było ogromnym przeżyciem dla wszystkich. Ksiądz zadbał o każdy szczegół, dzieci uczestniczyły we mszy świętej w Częstochowie stojąc tuż przy obrazie Matki Bożej. W drodze powrotnej, dzieci i rodzice uczestniczyli w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, oraz odwiedzili kościół, w którym mogli okazję zobaczyć sutannę, w której został postrzelony 16 mają 1981 r. Jan Paweł II.

Niejako kontynuacją przeżyć pierwszokomunijnych była uroczystość Bożego Ciała i udział sporej grupy dzieci i ich rodziców w procesji. Trzeba nam pielęgnować wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w eucharystii. A najlepiej to czynić we wspólnocie rodzinnej i parafialnej.

21 czerwca 2022|