Nowi ministranci

W niedzielę 30 października podczas Mszy Świętej o godz. 09:00 sześciu kandydatów przez posługę Księdza Proboszcza Grzegorza zostało przyjętych do grona ministrantów naszej parafii. Przez okres roku każdy z nowo przyjętych ministrantów przyuczał się w zakresie posługi ołtarza oraz innych nabożeństw. To kolejna grupa chłopców, którzy wyrażają chęć służenia przy Chrystusowym ołtarzu. Życzymy by dzisiejsza podniosła uroczystość na trwałe wpisała się w ich serca i stała się początkiem wielkiej przyjaźni z Panem Jezusem obecnym liturgii kościoła. Rodzicom naszych ministrantów gratulujemy zaszczytnej posługi którą od dnia dzisiejszego będą pełnić ich synowie.

31 października 2022|