Odpust parafialny

Data 10 sierpnia, to dla naszej parafii szczególny czas – czas odpustu parafialnego. Nasz patron – św. Wawrzyniec – chociaż żył w odległych dla nas czasach, może ciągle uczyć nas, współczesnych chrześcijan, właściwej postawy w wierze oraz dokonywania właściwych wyborów życiowych, mimo iż pociągają one za sobą konsekwencje w postaci prześladowania i cierpienia. Słowa prześladowanie i cierpienie wydają się nie na miejscu w obecnych czasach ale rzeczywistość pokazuje, że chrześcijaństwo wciąż jest religią najbardziej prześladowaną na świecie; zająć postawę wierności Bogu w chwili ciężkiej próby – oto czego winniśmy się uczyć od naszego Patrona i o to , ze Jego przyczyną się modlić.

Główna msza odpustowa była sprawowana w godzinach popołudniowych a przewodniczył jej ks. Tadeusz Włoch. proboszcz parafii Stubno,. W homilii przeprowadził piękną, swego rodzaju analizę duchowej postawy nas współczesnych i naszego wyznawania wiary, w odniesieniu do postawy św. Wawrzyńca. W tym dniu, liturgię uświetniła gra nowych organów, które z nie małym trudem udało się zainstalować na chórze kościoła. Tym razem na organach zagrał organista, pan Kamil Trelka, który wraz z panem Bartoszem Nyczem – dr mechatroniki z pracowni organmistrzowskiej, przyczynił się do zbudowania nowych, elektronicznych organów.

Kaznodzieja odpustowy, cytując słowa refrenu znanej kiedyś piosenki:

Ja to mam szczęście
Że w tym momencie
Żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą
Ja to mam szczęście
Mój kraj szczęśliwy piękny prawdziwy
Ludzie uczynni w sercach niewinni
Mój kraj szczęśliwy
Ja to mam szczęście…

którzy mieli odwagę zawsze Boga stawiać na pierwszym miejscu. Przestrzegał przed zachłyśnięciem się współczesnymi ideologiami, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem i miłością do Boga i ludzi.

Po uroczystej mszy św., udaliśmy się w procesji wokół kościoła. Za krzyżem parafianie nieśli chorągwie, figurę Matki Bożej i figurę naszego św. Patrona a dzieci pierwszokomunijne poduszki z symbolami, Na koniec procesji eucharystycznej , wszystkim zebranym zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

13 sierpnia 2022|