Piesza pielgrzymka do Częstochowy

Szybkimi krokami zbliża się czas, kiedy to ludzie odważni w wierze ruszają na pielgrzymie szlaki. 4 lipca, o godz. 7.00 w naszym kościele p.w. św. Wawrzyńca, ks. biskup będzie przewodniczył uroczystej mszy św., po zakończeniu której, po raz kolejny wyruszą pątnicy na pielgrzymi szlak. Trud drogi i cel, do którego będą podążać, bez względu na okoliczności, to swego rodzaju modlitwa. Modlitwa płynąca z kochającego Maryję i Jezusa serca. Przejdzie tę drogę tylko ten człowiek, który umie kochać. Bo tylko miłość prawdziwa do Boga i do bliźniego jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności, słabość ciała a nawet cierpienia i krzyże, które są nieodłącznym elementem ludzkiego bytowania.

Już dzisiaj, niech serca wielu rozpalą się pragnieniem wyruszenia w drogę na pielgrzymie szlaki. Trzeba mieć ufność, że intencje niesione do Maryi w trudzie drogi, będą wysłuchane. Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonywać dzwoniąc pod nr telefonu podany na plakacie.

Niech św. Józef, patron pielgrzymiej grupy wyruszającej z Radymna, już dzisiaj wspiera dobrymi natchnieniami wielu ludzi, którzy za dwa miesiące wyruszą na pielgrzymie drogi.

https://m.facebook.com/pages/category/Religious-organization/Grupa-%C5%9BwJ%C3%B3zefa-Sebastiana-Pelczara-Radymno-1066455623554047/

25 maja 2022|