Nowi ministranci

Króluj nam Chryste! To ministranckie zawalanie 19 listopada 2023 roku zabrzmiało jeszcze mocniej, bowiem 3 kandydatów dołączyło oficjalnie i uroczyście do Liturgicznej Służby Ołtarza  w naszej parafii.  Cieszy nas fakt, że tak wielu chłopów w naszej parafii staje przy ołtarzu do służby, dając w tej sposób piękne świadectwo swojej wiary i wiary rodzin, w których wzrastają. Po rocznym przygotowaniu trzech kolejnych kandydatów Antonii, Filip i Dawid zostało przyjętych do grona ministrantów naszej parafii. Okres przygotowania był dla nich okazją poznania głębi liturgii jako miejsca spotkania człowieka z Panem Bogiem. Nowym ministrantom życzy by kościół był ich domem. Miejscem gdzie zawsze odkrywa się Boga Ojca i Matkę Najświętszą. A rodzinom gratulujemy bo nie ma większej radości gdy syn staje się świadkiem tajemnic wiary będąc sługą chrystusowego ołtarza.

19 listopada 2023|