Akcja Katolicka

Akcja Katolicka w naszej parafii

Akcja Katolicka w naszej parafii istnieje od 20 lat. W sierpniu ubiegłego roku, po podziale Radymna na dwie odrębne parafie, członkowie należący terytorialnie do parafii św. Wawrzyńca, tworzą Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Jest nas 5 stałych członków i 7 kandydatów, którzy wyrazili chęć przygotowania się do pracy w Akcji Katolickiej. [...]

15 lutego 2016|

Akcja Katolicka w naszej Parafii

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, [...]

29 stycznia 2016|